Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gebrekkige communicatie leidt tot vertraging bestemmingsplan kerk in Oldenzaal

Drieeenheidkerk 1
Beeld: Redactie Twente FM

Het is nog maar de vraag of de gemeenteraad van Oldenzaal volgende week woensdag een besluit kan nemen over het bestemmingsplan rond de voormalige Drieëenheidkerk. Tijdens het Politiek Forum ontstond dinsdagavond zoveel twijfel over parkeervoorzieningen en verkeersveiligheid rond de nieuwe bestemming van het voormalige godshuis, dat pas staande de raadsvergadering wordt besloten of het collegevoorstel überhaupt besproken gaat worden.

Gebrekkige communicatie

Voorzichtige conclusie na deze voor alle partijen onbevredigende afloop: de twijfel betrof niet zozeer het bestemmingsplan als zodanig, maar veeleer de gebrekkige communicatie daarover met omwonenden en belanghebbenden. Gebrekkige communicatie door zowel de projectontwikkelaar – die appartementen en een commerciële ruimte wil realiseren in de kerk – als de gemeente – verantwoordelijk voor parkeervoorzieningen in de openbare ruimte rond de kerk.

Geen reactie op zienswijzen

Omwonenden en belanghebbenden – in groten getale aanwezig op de publieke tribune – voelen zich onvoldoende gehoord, zo bleek uit de betogen van maar liefst 5 insprekers. Belangrijkste klacht: tot op het moment van het Politiek Forum kwam er geen reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen. Die zeer uitvoerige officiële reactie bewaarde het college voor het voorliggende bestemmingsplanvoorstel. Waarover de leden van het Forum dinsdagavond wel beschikten, maar de insprekers niet…

Vragen en zorgen

Zo kon het gebeuren dat er lang heen en weer werd gepraat over het precieze aantal parkeerplaatsen, waar die waren ‘ingetekend’ en of dat aantal wel voldoende was. Probleem daarbij was, dat er – los van dit alles - ook nog veel vragen en zorgen waren over de verkeersveiligheid in de buurt vanwege de aanwezigheid van een school en een gevaarlijke kruising.

‘Suggestieve aantijging’

Klonk er in de meeste betogen van de insprekers al het nodige wantrouwen door richting gemeente, de zaak werd echt op scherp gezet toen één van de insprekers suggereerde dat omwonenden waren ‘benaderd’ door gemeente om geen bezwaar te maken tegen de nieuwe bestemming voor de kerk. Dat riep meteen een vinnige reactie op van de VVD-fractie, die vroeg om schriftelijk bewijs voor deze ‘suggestieve aantijging’.

Nadat wethouder Rob Christenhusz de aantijging verre van zich had geworpen, nuanceerde de inspreker de beschuldiging door te stellen dat omwonenden niet door de gemeente, maar door de projectontwikkelaar waren benaderd. Intussen was de twijfel bij verschillende fracties over de ‘houdbaarheid’ van het bestemmingsplanvoorstel zo groot, dat om uitstel werd gevraagd. Wethouder Christenhusz zag zich genoodzaakt toe te zeggen een ultieme poging te doen om de omwonenden goed te informeren voor de gemeenteraadsvergadering volgende week woensdag.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.