Verkeer
Stuur appje
Zoek

Commissie Wierden stelt ruim 2 miljoen beschikbaar voor renovatie School met de Bijbel Notter-Zuna

School met de bijbel Notter Zuna
Beeld: SMDB Notter Zuna

De school met de Bijbel Notter-Zuna in de gemeente Wierden kreeg groen licht voor de renovatie, die al volgend jaar uitgevoerd gaat worden, een aantal jaren eerder dan gepland. De fracties gingen in de Inforonde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling unaniem akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van 2.167.000 euro voor de renovatieplannen.

De school liet in 2023 het binnenklimaat meten en kreeg de hoogste urgentie. Vervolgens vroeg de school subsidie aan via de Vangnetregeling van de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen van het Ministerie van OCW. Die vraag werd gehonoreerd en inmiddels heeft de school daarvoor 711.000 euro op haar rekening gekregen.

Renovatie naar voren gehaald

Maar daarmee was de kous niet af. Het schoolbestuur wilde niet alleen het binnenklimaat aanpakken, maar tegelijkertijd het 107 jaar oude schoolgebouw renoveren. Die renovatie stond gepland voor 2031. De school vroeg de gemeente of deze renovatie naar voren gehaald kon worden en zo gecombineerd kon worden met de verduurzaming. Burgemeester en wethouders zagen daar het (financiële) voordeel van in. De aanvraag werd op het programma onderwijshuisvesting 2024 geplaatst onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar zou stellen in 2024. Het punt stond op de agenda van de Inforonde BFMO van dinsdagavond 18 juni.

Basis- of plusvariant

Het schoolbestuur liet 2 rapporten opstellen door adviesbureau Kleissen: een basisvariant en een plusvariant. De plusvariant gaat uit van 1183 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.
De gemeente kwam tijdens een second opinion op minder meters uit, antwoordde wethouder Hans ter Keurst op vragen van Leonie Prieshof-Otten (NEW). “De wens van de school was 1183 m2. Sec naar het huidige leerlingenaantal heeft de school recht op nog geen 700 m2. Het verwachte aantal leerlingen is 105, dan heeft de school recht op 700 m2. Geef je de school de mogelijkheid om ook inclusief onderwijs aan te bieden, dan kom je op ruim 800 m2.”
De gemeente gaat uit van 805 m2: “Hier heeft de school, als die gerenoveerd gaat worden, recht op."

805 vierkante meter

Dirco Rijnders (SGP) vroeg zich af onder welke voorwaarde de school nog in aanmerking zou kunnen komen voor de plusvariant. Ter Keurst was duidelijk: “Volgens onze verordening bestaat er geen enkel recht op de plusvariant. Het staat iedere schoolbestuur vrij om het maximale eruit te halen, maar de school heeft recht op 805 m2 en die krijgt ze ook. Zouden we op het huidige aantal leerlingen moeten gaan renoveren, dan zouden we eigenlijk er vierkante meters af moeten halen, maar dat gaan we niet doen.”

'Fittingen en spaarlampjes'

Er werd meer duidelijk tijdens de behandeling. De school heeft zelf al 100 m2 deels gerenoveerd. De gemeente vergoedt de school de kosten daarvan. “De school had ze sowieso recht gehad op dat geld. In dit geval moest de school al met renoveren beginnen, wilde men aanspraak maken op die subsidie van ruim 7 ton”, legde Ter Keurst uit. Gekscherend: “Ze hadden overal nieuwe fittingen en spaarlampjes in kunnen doen, dan was men ook al duurzaam bezig, maar de school heeft gekozen voor een bredere aanpak.”

Asbestsanering

“Waarschijnlijk is ook een asbestsanering aan de orde, maar daar moet het schoolbestuur zelf geld voor reserveren”, aldus de wethouder. “Het opknappen van het schoolplein is voor rekening van de school, daar gaat de gemeente niets mee doen.”

“Of we verplaatsen een aantal lokalen naar Notter, of we vervoeren de leerlingen naar de oude Passie”

Melani Langenhof (CDA) wilde meer weten over de kosten/baten afweging die het college wil maken in verband met een tijdelijke huisvesting in het oude onderkomen van De Passie, tijdens de renovatie. Het college besloot onlangs de oude huisvesting van De Passie voorlopig te bestemmen als tijdelijke huisvesting bij renovatie of nieuwbouw van scholen. “Of we verplaatsen een aantal lokalen naar Notter, of we vervoeren de leerlingen naar de oude Passie. Linksom of rechtsom kost het geld. Er zijn lokalen van De Passie die verplaatst kunnen worden, maar daar zit een kostenplaatje aan. Het vervoer van de lokalen kost geld, het aansluiten op het riool en water en licht kost ook geld”, licht Ter Keurst toe. “Anderzijds, als we de leerlingen naar het oude deel van De Passie brengen, hebben we te maken met vervoerskosten voor een kleine 100 leerlingen, 5 dagen in de week, 40 weken in het jaar. Die kosten/baten afweging moeten we nog maken."

Belang van leerlingen

Kees van Dijk (ChristenUnie) hoopte dat er tijdens die afweging ook gekeken zou worden naar de eventuele risico’s voor het vervoeren van leerlingen wordt gekeken. “Ik kan me voorstellen dat het voor leerlingen risicomijdend is om gewoon naar een lokaal bij de bestaande school te gaan. Ik hoop dat er ook gekeken wordt naar het belang van de leerlingen die daar naar school gaan.” Ter Keurst zegde dat toe.

“In Notter Zuna is niemand te vinden is die daar bezwaar tegen aan zal tekenen”

“Well done”, complimenteerde Roselien Slagers-Bekhuis (Progressief Wierden) het schoolbestuur, dat zich ‘actief opstelde en een groot bedrag aan subsidies binnenhaalde’. “Als risico voor de plannen worden buurt en omgeving genoemd. Is er kans op bezwaren? Ik denk dat de buurt blij is met deze school en de plannen.”
“Zoals bij elk traject zouden mensen bezwaar kunnen aantekenen. In dit geval gaat het puur om renovatie binnen de schoolmuren, alleen wordt waarschijnlijk het dak iets verhoogd. Dat is in potentie een risico en dat moet aangegeven worden. Maar neemt u van mij aan dat er in Notter Zuna niemand te vinden is die daar bezwaar tegen aan zal tekenen”, stelde Ter Keurst gerust.

Hamerstuk

Bestuursleden en leerkrachten van de school uit Notter-Zuna woonden de vergadering bij. Ze konden met een gerust hart vertrekken: het voorstel wordt in de komende raadsvergadering behandeld als hamerstuk.

“De renovatie start in ieder geval in maart 2025, omdat dit een van de subsidievoorwaarden is”

40 jaar

“We maken met de renovatie in ieder geval een start in maart 2025, omdat dit een van de subsidievoorwaarden is”, vertelt schooldirecteur Bert Ligtenberg.
De verbouw wordt grondig aangepakt: er komt onder andere een nieuw dak, vloer en muren worden geïsoleerd, er worden zonnepanelen gelegd en er komen een nieuw verwarmingssysteem en een ventilatiesysteem.
De renovatie moet uiterlijk 1 november 2026 opgeleverd worden. Na de renovatie moet het schoolgebouw weer 40 jaar gebruikt kunnen worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.