Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
1Twente logo

Hengelose wethouder Steen heeft zaakjes financieel op orde, mede dankzij hondenbelasting en solide beleid voorgangers

240624 hond NIELS WESSELING
Vorig jaar bij de behandeling van de Zomernota is een motie aangenomen die het college oproept te stoppen met het innen van de hondenbelasting, als er sprake is van 'financiële meevallers van structurele aard'.
Beeld: NIELS WESSELINK / 1TWENTE

De basis op orde hebben en tegelijkertijd investeren in de toekomst van Hengelo. Dat straalt de vandaag gepresenteerde Zomernota 2024-2028 uit volgens wethouder Hanneke Steen: "Als gemeente zijn we al jaren goed bezig. We staan op de schouders van colleges vóór ons, maar willen ook geen rampenbegroting achterlaten voor onze opvolgers. Daarom blijft de hondenbelasting helaas gehandhaafd en kijken we naar wat écht belangrijk is."

Straks meer over die hondenbelasting, eerst die 'echt belangrijke' terreinen. Steen: "Dat we dit perspectief hebben, komt doordat we al eerder scherpe keuzes hebben gemaakt vanwege de lastige financiële jaren die eraan komen. Bijvoorbeeld door vroeg in te zetten op een betaalbaar en bereikbaar sociaal domein."

Samen met de gemeenteraad heeft het college van B en W bij de start van deze termijn in 2022 vijf thema’s vastgesteld, waarop de focus moet liggen 'om die fijne leefbare gemeente te blijven die we zijn'. Dit zijn een toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling, een toekomstbestendig sociaal domein, duurzame inrichting, wijkgerichte aanpak en de inwoner centraal. Daarbinnen zijn drie topprioriteiten aangewezen: talentopgave, jeugd/jeugdzorg en energie/warmte.

“Volgens het hoofdlijnenakkoord krijgen we er niks bij.”

Talentopgave - Hiermee doelt het college op het 'boeien en binden' van jong talent. "We willen talenten aantrekken om de beroepsbevolking en de voorzieningen in de gemeente op peil te houden en verder uit te bouwen. Hiervoor hebben we 5 miljoen opzijgezet, het zogeheten 'aanjaagbudget'." In de Zomernota stelt het college een aantal concrete bestedingsvoorstellen voor. Die liggen onder meer op het gebied van citymarketing. Een plek die de komende tijd als een soort proeftuin gaat dienen is de KMS-locatie (Koninklijke Machinefabriek Stork).

Jeugd en jeugdzorg
- Ook in de jeugd en de jeugdzorg wil Hengelo volop blijven investeren. Steen: "We zien de complexiteit en hoeveelheid aan zorgvragen toenemen. Om hier grip op te houden, vraagt dit om blijvende inzet. Met name het wegwerken van wachtlijsten en het investeren in de sociale basis voor jongeren zijn twee aandachtspunten. Als we zorgen voor die sterkere basis verdwijnt die wachtlijst in de toekomst hopelijk ook weer."

Energie en warmte - Een derde topprioriteit betreft het vraagstuk energie en warmte. "Ons eigen vastgoed moet van het gas af en goed geïsoleerd zijn, maar ook woningen van onze inwoners moeten mee in de energietransitie. We moeten mensen die daar moeite mee hebben bij helpen.

Op maandag 24 juni was Hanneke Steen te horen in 1Twente Vandaag:

Ravijnjaar

Alle Nederlandse gemeenten kijken met angst en beven naar 2026, het jaar dat al bekend staat als het 'Ravijnjaar'. Ook Hengelo. Steen: "We zijn van mening dat we meer middelen vanuit het Rijk nodig hebben voor de grote maatschappelijke opgaven en de taken die we daarvoor moeten uitvoeren. We blijven dus scherp inzetten op het gesprek over de taken die we vanuit het Rijk moeten uitvoeren, maar waar vanaf 2026 maar beperkt, en tijdelijk, geld tegenover staat."

Betere verdeling

Er wordt al tijden gelobbyd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om tot een betere verdeling te komen. Steen daarover: "In principe maakt het natuurlijk niet uit welke overheid welke taken oppakt, áls het maar gebeurt. Sommige taken passen nu eenmaal beter bij de gemeente dan bij het Rijk of andersom. De gesprekken daarover moeten nog volgen."

IMG 5570
Lees ook
Enschede voorop in strijd tegen het Rijk, gemeenten gaan nu praten over teruggeven van taken

VNG-congres

Van het nieuwe kabinet hoeven de gemeenten wat dit betreft niet veel te verwachten, denkt Steen: "Volgens het hoofdlijnenakkoord krijgen we er niks bij." Deze week is het jaarlijkse VNG-congres. Dinsdag en woensdag komen alle colleges van B en W van Nederland bijeen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden en dit thema zal bovenaan de agenda staan.

Hondenbelasting en OZB

Elk jaar gaat de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Zomernota in debat over de hondenbelasting. Met name hondenbezitters vinden het een oneerlijke heffing: het geld is namelijk niet 'geoormerkt' voor zaken die honden(bezitters) ten goede komen. Het kan feitelijk overal voor gebruikt worden. Vorig jaar bij de behandeling van de Zomernota is een motie aangenomen die het college oproept te stoppen met het innen ervan, als er sprake is van 'financiële meevallers van structurele aard'. Die zijn er niet, dus blijft de hondenbelasting bestaan, legt de wethouder uit.

"De meest voor de hand liggende manier om eventueel verlies van dat geld te compenseren is het verhogen van de OZB. Die gaat jaarlijks al met 2% omhoog vanwege de inflatiecorrectie, maar daar zou dan nog eens 2% bijkomen. Dat is net zo slecht uit te leggen als de hondenbelasting zelf, zeg ik eerlijk."

icon_main_info_white_glyph

Zomernota of Zomerbrief?

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor waaraan ze de komende jaren geld willen uitgeven. Op 2 juli bespreekt de gemeenteraad de Zomernota tijdens een Politieke Markt. Op 17 juli stelt de gemeenteraad de Zomernota vast. De beleidsmatige en financiële vertaling voor de jaren 2025-2028 wordt, na vaststelling door de gemeenteraad, verwerkt in de nog op stellen Beleidsbegroting 2025-2028. De Beleidsbegroting ligt op 6 november ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Overigens is er eens in de zoveel tijd geen sprake van een Zomernota, maar van een Zomerbrief. Wethouder Hanneke Steen: "Feitelijk is dat hetzelfde, alleen presenteren we een Zomerbrief alleen in verkiezingsjaren. Kort na verkiezingen is de Zomernota nog 'beleidsarm', pas in de loop van zo'n jaar wordt alles doorgerekend en voorgelegd aan de raad en daarom kun je in juni dan nog niet spreken van een nota, maar noemen we het een brief."

Hanneke Steen Klok wethouder Hengelo FOTO GEMEENTE
Hanneke Steen: "In principe maakt het natuurlijk niet uit welke overheid welke taken oppakt, áls het maar gebeurt."
Beeld: Gemeente Hengelo
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.