Verkeer
Stuur appje
Zoek

Motie fracties Wierden over goederenvervoer spoor: ‘Hopen op steun van gemeenten in deze regio’

Station Wierden
Station Wierden
Beeld: Niels Wesselink

Het goederenvervoer over het spoor, midden door het dorp Wierden, nam dinsdagavond een belangrijke plek in tijdens gecombineerde inforonde Grondgebied en Bestuur, Financiën, Maatschappelijke Ontwikkeling. Omwonenden spraken in, en de gezamenlijk fracties kwamen met een motie.

Het goederenvervoer over het spoor in Wierden is al langer een pittig onderwerp dat regelmatig opduikt op de politieke agenda in de gemeente Wierden. De laatste tijd wordt een toename van het vervoer over het spoor, en dus ook van gevaarlijke stoffen over het spoor, geconstateerd. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland en de buitendienststelling van bruggen in Duitsland zijn er omleidingen van de Betuweroute en die zorgen in de komende jaren voor nog meer toename.

Overschrijding geluidsnormen

Daarnaast is er sprake van overschrijding van geluidsnormen en normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, er zijn lange sluitingstijden voor de spoorwegovergangen en daardoor worden allerlei soorten van overlast voor omwonenden van de spoorlijnen in de gemeente Wierden groter.

Audiofragment
Motie over het goederenvervoer over het spoor Wierden | Cindy ter Riet
Er wordt een motie over het goederenvervoer over het spoor ingediend door alle fracties in de gemeente Wierden

“Als fractie NEW hebben we een paar jaar geleden het initiatief genomen om met de andere politieke partijen in de gemeenteraad gezamenlijk op te trekken als het gaat om de bestuurlijke opdracht voor het spoor”, zegt Cindy ter Riet, fractievoorzitter van Nieuw Enter Wierden (NEW), in de ochtendshow Twente wordt Wakker.

Belangengroep omwonenden

Ook omwonenden van het spoor organiseerden zich in een belangengroep. De raadsfracties organiseerden voor hen bijeenkomsten met onder andere Pro-Rail en RONA, Remkes kwam langs, evenals de staatssecretaris. “Dan gaan de ogen open. Er zijn heel veel partijen die nu in Wierden aan het luisteren en aan het kijken zijn”, aldus Ter Riet.

Goede ideeën

“Tijdens die bijeenkomsten konden omwonenden aangeven wat zij vinden dat anders moet, en ze hebben ontzettend veel goede ideeën. Uiteindelijk ligt er nu een motie van de voltallige gemeenteraad, met ondersteuning van de omwonenden rond het spoor, en die motie roept op tot een aantal zaken.”

Fijnstof, geluid en trilling

Op de korte termijn vragen de fracties het college om te onderzoeken hoe fijnstof, geluidshinder en trillinghinder zo spoedig mogelijk verminderd kunnen worden. Maatregelen daarvoor moeten zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Het college moet er in Den Haag op aan dringen dat de Europese regels/normen voor geluidshinder voor goederenvervoer over het spoor en de normen voor vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen niet worden overschreden. En daarnaast zou Den Haag moeten investeren in maatregelen om het Piekgeluid weg te nemen en de groei van het spoorgoederenvervoer door de gemeente Wierden te stoppen.

“Landelijk moet er een nieuwe visie op het spoor komen”

Betere regelgeving

“Een van de belangrijkste dingen die er gezegd zijn is dat er landelijk een nieuwe visie op het spoor moet komen. We willen dat er onderzoek en betere regelgeving komt voor fijnstof, geluid en trillingen, zodat er ook maatregelen genomen kunnen worden, die passen bij een gemeente als de onze, waar het spoor gewoon dwars door het dorp heen loopt”, benadrukt Ter Riet. “Dat willen voor elkaar proberen te krijgen samen met de regio. We hopen dat meerdere gemeentes, of ze nu wel of geen spoor hebben, deze motie ondersteunen.”

Cindy ter Riet
Cindy ter Riet
Beeld: Twente FM

Piekgeluid

Ter Riet: “In dit land gaan we altijd uit van gemiddelden. We hebben bijvoorbeeld een gemiddelde geluidsbelasting. Dan wordt er gezegd ‘Er zijn meer treinen, maar de treinen zijn stiller geworden, dus er is ook minder lawaai.’ Maar waar we aan voorbijgaan is het Piekgeluid, dat steeds hoger wordt en is toegenomen, en dat is waar de mensen last van hebben. In de motie is opgenomen dat we daar ook echt aandacht voor willen hebben, zodat er ook gekeken kan worden naar de mentale gezondheid van spoorwegomwonenden. “

Raadsbreed

In de raadsvergadering van juli wordt de motie raadsbreed ingediend. “Het is mooi dat alle politieke partijen de laatste anderhalf jaar dit samen hebben kunnen doen. Dat maakt echt het verschil. Dat zouden we veel meer moeten doen op grote dossiers”, meent de fractievoorzitter van NEW.

Trein spoorwegovergang
Lees ook
CDA Wierden – Enter verbaasd over niet handhaven op het spoor.
31 21 wierden newfractie spoorweg
Lees ook
Fractie NEW in gesprek met aanwonenden spoorlijn
Station Wierden
Lees ook
Inwoners Wierden praten woensdagavond met raadsleden over de veiligheid van het spoor
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.