Verkeer
Stuur appje
Zoek

Transformatie bedrijfspanden naar wonen in Oldenzaal weinig kansrijk

Wonen in bedrijfspanden
De PvdA-fractie had onder meer het voormalige Vos House op het oog als kantoorpand dat zou kunnen worden getransformeerd in wonen.
Beeld: Redactie Twente FM

Er zijn – op dit moment – in Oldenzaal niet veel bedrijfs- of kantoorpanden die geschikt dan wel beschikbaar zijn voor transformatie tot woningen. Het college komt tot deze conclusie na een inventarisatie. De raadsfractie van de PvdA riep het gemeentebestuur in november vorig jaar middels een unaniem aangenomen motie op om een inventarisatie te maken van leegstaande (kantoor)panden en met de eigenaren in gesprek te gaan om te komen tot een versnelde transitie van die leegstaande panden naar woningen.

‘Beperkt aantal kansrijk’

In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakte de gemeente in april een inventarisatie van leegstaande (kantoor)panden die op Funda zakelijk werden aangeboden. Van de 19 panden (10 op bedrijventerreinen, 3 kleine panden in het centrum, 6 in of nabij woongebied) bleken volgens het college maar ‘een beperkt aantal wellicht kansrijk voor transformatie naar wonen’.

Eigen gemeentelijk vastgoed

Op basis van deze inventarisatie heeft het college nu besloten verder geen (ambtelijke) tijd en energie meer te steken in de transformatie van bedrijfspanden naar woningen. Het gemeentebestuur ziet intussen veel meer mogelijkheden op dit vlak binnen het eigen gemeentelijk vastgoed. Als concrete voorbeelden worden de locatie van de voormalige Vrije School De Zevenster in De Thij, alsmede een terrein aan de Molkenboerstraat in Zuid-Berghuizen, genoemd. Voor laatstgenoemde locatie ontwikkelt de WBO woningbouw voor 1- en 2 persoonshuishoudens.

Over gemeentegrens bouwen?

In de motie van de PvdA werd het college ook nog gevraagd om, samen met buurgemeenten in noord-oost Twente, te kijken of eventuele uitbreidingslocaties over de gemeentegrenzen van Oldenzaal heen mogelijk zijn. Daarover is in juni al bestuurlijk overleg geweest met de gemeente Dinkelland. Overigens geeft het college aan dat plannen voor eventuele woningbouw over de gemeentegrenzen heen nader zullen worden uitgewerkt in (nog) breder Twents verband. Het college ziet Oldenzaal als een belangrijke economische motor, maar ook als een schakel voor het behouden en aantrekken van talent en kwaliteit, ook voor Twente als geheel. Op basis daarvan ziet het college voor Oldenzaal ook wel een ‘schakelrol’ voor zichzelf weggelegd in de door de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede opgestelde Regionale Stedelijke Investeringsagenda (RSIA).

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.