DisclaimerInformatie over de omroep (Foto: RTVNOT)
Datum: 01-01-2021
COPYRIGHT
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DISCLAIMER
Stichting RTV Noordoost Twente besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Stichting RTV Noordoost Twente noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Stichting RTV Noordoost Twente is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Stichting RTV Noordoost Twente kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Stichting RTV Noordoost Twente of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Stichting RTV Noordoost Twente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via mailadres redactie [AT] rtvnoordoosttwente.nl .

REAGEREN
Voor het deelnemen aan reactiemogelijkheden op twentefm.nl gelden de volgende regels:

1.Doodsverwensingen en reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.

2.Het beledigen of het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele gerichtheid mag evenmin.

3.Er mag geen sprake zijn van het schenden van het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet).

4.Commerciële boodschappen (spam) worden niet geplaatst.

PRIVACY
Stichting RTV Noordoost Twente gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn interactieve diensten. Daarbij houdt Stichting RTV Noordoost Twente zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij expliciet door de deelnemer aangegeven.

Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het televisie - , radio - en internetbedrijf. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan Stichting RTV Noordoost Twente zijn website en dienstverlening verbeteren.

Stichting RTV Noordoost Twente maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Als u nog vragen heeft, stuur dan een mail naar webmaster [AT] rtvnoordoosttwente.nl
Volg ons