Verkeer
Stuur appje
Zoek
Paul Elferink

Ruimte voor ondernemers op bedrijventerreinen Losser | Paul Elferink

De CDA-fractie van Losser heeft vragen gesteld aan het college van B&W met betrekking tot vestigingsruimte voor ondernemers.Al jaren kloppen ondernemers aan bij de gemeente voor ruimte op een bedrijventerrein, maar ruimte is er vaak niet. Revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen zou ook veel hectares vrij kunnen maken, zo concludeerde een eerder onderzoek naar dit thema.Uiteraard vraagt zoiets om een lange adem en financiële middelen. Het CDA ziet graag dat de gemeente dit actief oppakt. Ambitieuze Losserse ondernemers moeten immers wel de kans krijgen om juist in hun eigen gemeente een bedrijf te vestigen.

Paul Elferink
Beeld: Gemeente Losser