De 1,5 meter samenleving van OotmarsumOotmarsum plaatsnaambord (Foto: Dre Odz)
Van de redactie | 21-05-2020
OOTMARSUM - Een grote trekpleister in de gemeente Dinkelland is Ootmarsum.

Met zijn kleine straatjes, volle terrassen en grote aantrekkelijkheid voor toeristen. Dat vraagt in de tijden van corona om maatregelen. Het organiseren van de 1,5 meter-samenleving is in Ootmarsum ook aan de orde.

Vertegenwoordigers van het centrum van Ootmarsum hebben hierover met de gemeente Dinkelland gesproken.

Gezamenlijk zijn zij tot maatregelengekomen. 

Als de terrassen vanaf 1 juni weer open mogen is de verwachting dat er in Ootmarsum weer een toestroom zal zijn van toeristen. Volgens Jos Bosch, Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Ootmarsum Dinkelland (STOFD)/VVV , is dat ook nodig: “Het is nu ongewoon rustig in onze stad. De ondernemers hebben de bezoekers echt nodig, dus we kunnen eigenlijk niet wachten, juist in dezetijd.”

De aanwezigheid van toeristen en dus extra bezoekers vraagt in deze tijd wel om de nodige
aanpassingen van de stad. De coronamaatregelen moeten immers nageleefd worden. “Ootmarsum
kent veel kleine smalle straatjes die afstand houden lastig maakt. Ook op de terrassen, die dicht op elkaar liggen is afstand houden moeilijk. Voor voetgangers moet nog voldoende ruimte zijn om te voldoen aan de afstand van 1,5 meter.

We hebben hierover met een afvaardiging van het centrumgoede gesprekken gevoerd en zijn tot mooie oplossingen gekomen”, licht burgemeester John Joosten toe. De straten in het centrum kennen vanaf 1 juni een looproute voor voetgangers in één richting op de vrijdag tot en met zondag. Er is ruimte voor ondernemers om de terrassen aan te passen zodat er een basis capaciteit gehaald kan worden. Het centrum wordt afgezet zoals dat nu ook op zondag van toepassing is.

Dit geldt nu van vrijdag tot en met zondag van 12 uur tot 19 uur. Daarbij komen borden
met informatie om bezoekers eraan te herinneren welke maatregelen er gelden. Burgemeester
Joosten: “Zo proberen we de verwachte toeristenstroom goed te kunnen managen. En daarmee
ervoor te kunnen zorgen dat de ondernemers goed door kunnen draaien.”

En juist dat managen is van belang. “Mochten we signalen krijgen dat het te druk wordt in de stad
hebben we de mogelijkheid de stad tijdelijk te ‘sluiten’. Als het dan weer minder druk is, kunnen er
weer nieuwe mensen in”, geeft burgemeester Joosten aan. De gemeente blijft de komende periode
bekijken of plannen bijgesteld moeten worden.
Volg ons