Van de redactie | 22-05-2020
TWENTE – Het lijkt alsof de provincie bereid is de kernwaarden van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente overboord te gooien, stelt de stichting Behoud Twents Landschap. Grote windturbines en windmolens behoren blijkbaar tot de mogelijkheden en dat baart grote zorgen.

De stichting Behoud Twents Landschap zet zich in voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, waartoe Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal behoren. Het gebied heeft de eer de titel Nationaal Landschap te mogen dragen vanwege het natuurlijke, historische en esthetische karakter. Windturbines zijn verboden in een Nationaal Landschap, maar de stichting maakt zich zorgen om de toon van het beleid voor windenergie zoals beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES).

“We vinden het zorgelijk dat er de laatste tijd geluiden klinken die de beschermende status Nationaal Landschap van Noordoost-Twente af willen halen om ontwikkelingen die in strijd zijn met de doelen van het Nationaal Landschap, zoals plaatsing van windmolens, mogelijk te maken,” aldus de stichting. “In de Regionale Energiestrategie Twente wordt namelijk aangegeven dat er ‘wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleid voor windenergie’.”

Immense dorpsmolens

Opvallend daarbij is dat er niet alleen wordt gesproken over grote windturbines, maar ook over zogenaamde dorpsmolens. “Dat klinkt vriendelijk - er staat zelfs een foto bij van een ouderwetse Hollandse molen - maar ook hier gaat het om twaalf molens van meer dan 100 meter hoogte.”
Nog een punt van zorg: “In de Regionale Energiestrategie staat dat de ambitie voor windenergie een beleidswijziging vergt bij de provincie Overijssel dat nu via de verordening wind in Nationale landschappen volledig uitsluit.”

Waarom windmolens?

Waarom zijn windmolens ineens bespreekbaar in een Nationaal Landschap. De stichting verklaart: “Sinds de nieuwe klimaatwet onderzoekt elke gemeente hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan die wet. Sindsdien wordt min of meer panisch gezocht naar locaties voor onder meer windmolens. Dit is zeker ook ingegeven door een aantal agressief opererende projectontwikkelaars van windturbines. Zij weten zich gesteund door wetgeving waarin ongeacht de hoogte van een molen, molens tot op 400 meter van woningen gebouwd kunnen worden.”

Alternatief: zonnepanelen op daken

Behoud Twents Landschap heeft een simpel alternatief voor windturbines, namelijk zonnepanelen op daken. Alleen al met zonnepanelen op daken van woningen kunnen de Twentenaren heel ver komen in de richting van de opdracht in het kader van de Regionale Energiestrategie. “Tellen we daar de dakcapaciteit van de ongeveer 7000 geschikte daken van agrarische gebouwen en kantoorgebouwen bij op, dan kunnen we met alleen zonnepanelen al de opdracht halen, zeker in combinatie met een gedegen isolatieplan.”

Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte uit 2018. “Vreemd is dat dit onderzoek, van toch een gerenommeerd onderzoeksbureau, niet betrokken is bij het duurzaamheidsbeleid in Noordoost Twente.”
Volg ons