Jansen directeur Mineral Valley TwenteTwentse boeren Erven (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 04-07-2020
TWENTE - Ingrid Jansen wordt de nieuwe directeur van Stichting Mineral Valley Twente.

Stichting Mineral Valley Twente is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Mineral Valley werkt door middel van proeftuinen aan oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting, kringlooplandbouw en duurzame voedselproductie.

Daarbij moet sprake zijn van een toekomstgericht verdienmodel voor de agrarische ondernemer.

Jansen is enthousiast over haar benoeming en heeft ambitieuze plannen. ‘Ik vind het heel belangrijk om de ambitie van Mineral Valley de komende jaren uit te bouwen. Er is al een hele goede basis gelegd.' 
Volg ons