Pikkemaat ziet toekomst parochie Albergen met vertrouwen tegemoetHeilige Pancratius Kerk, Philippus Robbenstraat in Albergen (Foto: Dewi Wender)
Van de redactie | 09-07-2020
ALBERGEN - Bijna vier jaar werkt pastoor Casper Pikkemaat in de Heilige Pancratius Parochie.

Deze week moest hij bekend maken dat de kerk in Albergen verkocht gaat worden. Een moeilijk en emotioneel besluit.Toch ziet Pikkemaat de toekomst van de parochie van Albergen met vertrouwen tegemoet. Alle locaties van de Pancratius parochie zijn onderzocht; de andere resultaten worden na de zomervakantie bekendgemaakt.

De Pancratiuskerk in Albergen, met zevenhonderd zitplaatsen, is gebouwd in het jaar 1954. “Vóór de huidige kerk stond er al een kleinere kerk, maar deze is destijds vanwege een krapte aan zitplaatsen en een gebrek aan lichtinval afgebroken”, weet pastoor Pikkemaat.

“De huidige kerk is gebouwd in een periode van onze kerkgeschiedenis, waar geloof en kerk vanzelfsprekend tot het leven behoorden. Het waren toen de jaren van het Rijke Roomse Leven; het katholieke geloof was overal en in het dagelijkse leven zichtbaar. Vanaf de jaren zestig brak een andere tijd aan, een tijd van veranderingen maar ook een tijd van kerkverlating. Vooral vanaf de jaren negentig zien we een verminderde betrokkenheid bij het kerkelijke leven. Niettemin is en blijft de kerk van Albergen een plaats waar mensen hun belangrijkste levensmomenten hebben meegemaakt: het doopsel bij de geboorte, de Eerste Heilige Communie, het kerkelijke huwelijk en het afscheid van een dierbare overledene. Dat maakt ook dat zo’n gebouw een emotionele waarde krijgt in het leven van mensen, ook al kom je misschien niet elke zondag in de kerk. Bovendien bepaalt de kerk het straatbeeld van een dorp als Albergen, het is een markant gebouw in het dorp.”

Vitaliteit geloofsgemeenschap
Het besluit om het kerkgebouw in de verkoop te doen is niet van de ene op andere dag genomen. Pikkemaat: “Vanaf 2017 hebben we ons als parochiebestuur en pastorale team van de Heilige Pancratius Parochie georiënteerd op de toekomst van onze kerken en geloofsgemeenschappen. Een belangrijke graadmeter daarvoor is de vitaliteit van een geloofsgemeenschap.”
Daarvoor wordt gekeken naar aspecten als het aantal kerkgangers in de weekendvieringen, de deelname aan sacramenten als doopsel, Eerste Heilige Communie, vormsel, huwelijk. Gekeken wordt naar de omvang en leeftijd van de groep vrijwilligers en ook de financiële situatie: wat is de bijdrage van de huidige groep parochianen, wat zijn de verwachte onderhoudskosten en moet er worden ingeteerd op het vermogen.

Resultaat andere locaties na zomervakantie
Elke locatie werd op die manier in beeld gebracht, ook de geloofsgemeenschap Albergen. “Door de omstandigheid dat er een geïnteresseerde partij is hebben wij ervoor gekozen om nu al naar buiten te treden. Over de gehele Pancratius parochie delen wij na de zomervakantie de resultaten van het onderzoek.”

Reacties: emotioneel en realistisch
De reacties op de beslissing waren emotioneel, maar ook realistisch. “Veel parochianen hebben zich al wel vaker uitgesproken over de toekomst van hun kerkgebouw; gisteravond was dan ook een bevestiging van wat al langer gedacht wordt. Concreet betekent dit dat op een gegeven moment – dit is nu nog onbepaald – de kerk ‘aan de eredienst onttrokken wordt’. Dat betekent dat er voor de laatste keer gevierd gaat worden en dat daarna de kerk gesloten wordt. En vervolgens overgedragen wordt aan de nieuwe eigenaar, die er een andere bestemming aan zal geven.”

De parochianen kunnen zich hierover uitspreken in een hoorzitting op 26 augustus om 19.00 uur in de kerk van Albergen. “Dat is officieel onderdeel van de kerkelijke procedure om een gebouw aan de eredienst te onttrekken. Op deze hoorzitting kunnen parochianen hun vragen stellen, hun opmerkingen maken, suggesties doen. Deze worden genotuleerd en opgenomen in het dossier. Terugdraaien van de beslissing is echter niet mogelijk.”

Praten over toekomst
Daarnaast gaan het pastoraal team, parochiebestuur en de commissie van beheer van de Pancratius parochie in gesprek met de vrijwilligers en parochianen van Albergen om te spreken over de toekomst. “Want hoewel er een slot komt op het deur van de kerk, komt er geen slot op ons geloof en onze geloofsgemeenschap, deze blijven bestaan. Maar wel zullen we moeten nadenken over een andere vorm en welke stappen daarvoor concreet gezet moeten worden”, benadrukt de pastoor.
Deze bijeenkomsten worden in het komende half jaar gehouden.

Geïnteresseerde koper
Voor de kerk van Albergen heeft zich inmiddels een geïnteresseerde partij gemeld: de broers Arjan en Léon Lucas, die een gelijknamig IT bedrijf beheren in Albergen. “Zij zijn ook kerkbetrokken en vrijwilliger in onze kerk. In de verkennende gesprekken is aangegeven dat het parochiebestuur belang hecht aan behoud van het gebouw voor het dorp én behoud van enkele onderdelen voor parochianen. In het verloop van de gesprekken is een vertrouwen gegroeid om op dit moment naar buiten te treden. Er moet nog wel verder onderhandeld worden, dus tot die tijd kunnen we geen verdere uitspraken doen.”

Pastoor Pikkemaat ziet de toekomst van de parochie in Albergen met vertrouwen tegemoet. “De gemeenschap van Albergen, en dan praat ik niet alleen over de kerkelijke gemeenschap, laat zich telkens weer zien als een gemeenschap met karakter, met nieuwe initiatieven en saamhorigheid. Dat zien we bij de carnaval en de verschillende dorpsfeesten, die de plaats rijk is. Ook in kerkelijk opzicht heeft Albergen in eerdere tijden vóóraan gelopen, met zelfredzaamheid en met enthousiasme. Daarom heb ik ook alle vertrouwen dat de geloofsgemeenschap een volgende stap durft te zetten naar de toekomst, om samen kerk te zijn: geloof is immers niet van steen!”
Volg ons