Nieuw Informatiepunt Digitale Overheid in Wierden en Enterbibliotheek Wierden (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 20-09-2020
WIERDEN - De bibliotheek van Wierden en Enter start met het Informatiepunt Digitale Overheid op donderdag 24 september. Het informatiepunt helpt mensen bij het inloggen en wegwijs maken op websites. Met het Informatiepunt Digitale Overheid, een initiatief van verschillende overheidsinstanties en de Koninklijke Bibliotheek, wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan het tegengaan van uitsluiting dat voor sommige groepen burgers dreigt.”

De instanties merken dat een grote groep mensen hulp nodig heeft en soms net vaardigheden en kennis over internet te kort komt. Die groep is heel divers, ouderen, nieuwkomers en laaggeletterden, maar ook jongeren die misschien wel goed overweg kunnen met sociale media maar het aanvragen van DigiD lastig vinden vallen hier onder. “Steeds meer zaken van de overheid gaan digitaal, het gaat hierbij onder andere om het aanvragen van toeslagen, studiefinanciering, rijbewijs, boetes, pensioen en uitkering. Met het Informatiepunt Digitale Overheid wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan het tegengaan van uitsluiting dat voor sommige groepen burgers dreigt.”, aldus de bibliotheek.

Mogelijkheden

Door de computercursussen die in de Bibliotheek gegeven worden, kan een deel van de mensen zelfredzaam worden, maar voor anderen zal persoonlijke hulp nodig blijven. De Bibliotheekmedewerkers hebben een training gevolgd om mensen met vragen over de Digitale Overheid te helpen met het vinden van informatie op internet en ze door te verwijzen naar de juiste instanties. “Het Informatiepunt sluit aan bij de maatschappelijke functie van de Bibliotheek, waarbij laagdrempeligheid een belangrijke rol speelt. Ook sluit het informatiepunt aan bij wat de Bibliotheek aldoet, zoals het geven van computercursussen en hulp geven bij digitale problemen dicht bij huis.”

Aanmelden?

Hulpvragen kunnen gesteld worden tijdens alle openingsuren van de bibliotheek. In de bibliotheek van Wierden is er echter vanaf 24 september elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur een speciaal spreekuur en om die tijd is er ook elke week de cursus Klik en Tik. De cursus is gericht op het leren van computervaardigheden op eigen niveau en tempo. Thuis is de cursus ook te volgen via oefenen.nl. Cursussen beginnen bij de basis en eindigen bij vaardigheden, zoals het aankopen van een boek via internet. Een bezoek en informatievragen is geheel vrijblijvend en gratis.
Volg ons