College Tubbergen wil KinderraadTubbergen stadhuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 19-10-2020
TUBBERGEN – Komt er een Kinderraad Tubbergen? Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wel.

De gemeenteraad van Tubbergen krijgt het voorstel dinsdag 20 oktober aangeboden. Het staat op de agenda als hamerstuk. De Kinderraad Tubbergen zou samengesteld moeten worden uit leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Tubbergen.

Elke school levert twee leerlingen, een leerling uit groep 7 en een leerling uit groep 8. De eerste Kinderraad zou dit schooljaar al ingesteld moeten worden.

Taak Kinderrraad

De Kinderraad adviseert de raad en het college in hun besluitvorming. De exacte rol en inhoud wordt samen met de kinderen bepaald.

Aanleiding

De gemeenteraad besloot op 23 september 2019 tot het benoemen van de eerste kinderburgemeester van Tubbergen, Kristy Geuke uit Albergen.
Toen werd ook het besluit genomen om de mogelijkheid tot het oprichten van een kinderraad te laten onderzoeken door Kristy en haar klasgenoten. Onderwerpen zouden door de kinderen zelf kunnen worden aangegeven.

Op bezoek

De burgemeester en kinderburgemeester zijn op bezoek gegaan bij de groepen 7 van alle basisscholen in de gemeente. Daar spraken zij met de leerlingen en leerkrachten over de kinderraad, wat die zou kunnen doen en wat belangrijk is voor kinderen die in de kinderraad willen. Mede op basis van die gesprekken is dit voorstel tot stand gekomen.

Doel

Met het instellen en benoemen van de Kinderraad Tubbergen wil het gemeentebestuur kinderen op een leuke manier vroegtijdig te betrekken bij lokale politiek. ‘Zo leren kinderen hoe de gemeente en de lokale politiek functioneren en raken zij bekend met het belang van besluitvorming voor (jongeren in) de samenleving’, verwacht het college.
Volg ons