Tubbergen Bruist onderzoekt woonwensen inwoners Tubbergen Bruist onderzocht woonwensen inwoners. (Foto: Gemeente Tubbergen)
Van de redactie | 30-10-2020
TUBBERGEN - De werkgroep Wonen van Tubbergen Bruist heeft, samen met de gemeente, inwoners van het dorp Tubbergen via een enquête gevraagd naar hun woonwensen. Maar liefst 435 inwoners deden hieraan mee.

De uitkomsten van de enquête bevestigen wat uit eerdere onderzoeken door gemeente en regionale en landelijke trends op de woningmarkt is gekomen.
Zo bleek dat veel verschillende doelgroepen op zoek zijn naar een nieuwe woning.
Er zijn veel jonge huishoudens die hun eerste woning willen kopen en gezinnen die willen doorstromen naar een andere, vaak ruimere woning. Maar ook 55plussers die op zoek zijn naar een woning waar ze tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

Appartementen

Met name de vraag naar appartementen bij starters en 55plussers is relatief groot.
“Tubbergen Bruist vindt het belangrijk dat de inwoners van Tubbergen in Tubbergen kunnen blijven wonen in woningen die zo veel mogelijk overeenkomen met hun wensen”, vertelt Nicole Busscher van Tubbergen Bruist. “Daarom hebben we de woonwensen van onze inwoners opgehaald. Deze hebben we, na een zorgvuldige analyse van adviesbureau Kompanen, met de gemeente gedeeld zodat de gemeente deze informatie mee kan nemen in het woningbouwprogramma.”

Nieuwe initiatieven

Thomas Wigger, ook lid van Tubbergen Bruist, vult hierbij aan dat Tubbergen Bruist open staat voor ideeën en graag luistert naar nieuwe initiatieven waaronder op het gebied van wonen.
Voor Thomas en Nicole springen een paar zaken er echt uit. “De inwonenden/starters zoeken voornamelijk een woning in de prijsklasse tot 250.000 euro (38 procent) en een woning in de prijsklasse tot 300.000 euro (31 procent)”, vertelt Thomas.
“De groep ouderen heeft een sterke voorkeur voor een huurwoning. Het gemak van een huurwoning is een belangrijke reden voor deze keuze. Bij huren hoef je niet meer te zorgen voor het (grote) onderhoud van de woning. Veel ouderen hebben een sterke voorkeur voor een appartement of levensloopbestendige woning in Tubbergen. Ook geven een aantal ouderen aan de behoefte te hebben aan een zorgwoning.”

Woonvisie 2021
Volgens wethouder Erik Volmerink worden de uitkomsten meegenomen bij het opstellen van de Woonvisie 2021 waar de gemeente op dit moment mee bezig is. “Als gemeente zijn we blij met dit initiatief vanuit Tubbergen Bruist. Dit biedt ons inzicht in de woonwensen van onze inwoners en geeft richting bij het beoordelen van woningbouwplannen. De adviezen vanuit Tubbergen Bruist helpen ons om te voorzien in de behoefte van de verschillende doelgroepen.”

Meer weten? Het definitieve rapport is te vinden op de gemeentelijke website onder het kopje nieuws.
Volg ons