College: geen graf in eigen grondTubbergen stadhuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 01-12-2020
TUBBERGEN – Bij de gemeente Tubbergen kwam anderhalf jaar geleden een verzoek binnen om op het eigen terrein een begraafplaats aan te mogen leggen. De raadscommissie buigt zich vanavond, dinsdag 1 december, over dit verzoek. Het college stelt voor het verzoek af te wijzen.

Het verzoek ging om een perceel aan de Haarweg te Tubbergen. De aanvrager is geen eigenaar van het perceel, maar de eigenaar heeft aangegeven het perceel desgewenst over te willen dragen. Het belang van de aanvrager is gelegen in zijn wens om te worden te begraven op perceel van zijn vader.

Raad bepaalt

Voor Tubbergen is er geen beleid opgesteld over hoe de raad omgaat met zijn bevoegdheid tot het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats op particulier terrein. De raad kan het zelf bepalen, maar alle belangen dienen zorgvuldig te worden afgewogen, ook in verband met eventuele toekomstige aanvragen.

Persoonlijk belang

Het persoonlijk belang van de aanvrager weegt zwaar, stelt het college. Maar de gemeente heeft een algemeen belang en het college meent toch de aanvraag te moeten afwijzen.
‘Het aanwijzen van particuliere grond voor de aanleg van graven roept een zwaarwegend en langdurig recht in het leven dat belemmerend kan werken op toekomstige (planologische) ontwikkelingen’, schrijft het college aan de raadscommissie.
Het college noemt meerdere redenen voor de afwijzing, waaronder het langdurig ruimtebeslag op de grond in verband met de minimaal wettelijk voorgeschreven grafrust van tien jaren, een extra taak voor het gemeentelijk toezicht wat inspectie van graven op particulier terrein betreft, ruimtelijke overwegingen als de afstand tot de erfgrens, weerstand van omwonenden of van de volgende eigenaar en het ontstaan van versnippering omdat de grond in gebruik als begraafplaats niet op een andere manier gebruikt zal kunnen worden. .
Volg ons