Van de redactie | 02-12-2020
DINKELLAND - Hoe staat het ervoor met de ondernemers in Dinkelland tijdens de coronacrisis? Een vraag, waar de gemeente Dinkelland in de afgelopen weken onderzoek naar deed. 

Hoewel er tot op heden niemand failliet ging, nam de omzet bij driekwart van de ondernemers wel af. 

“We proberen altijd goed contact te onderhouden met onze ondernemers. Niet alleen tijdens crisismomenten, maar eigenlijk altijd. Dat hebben we de afgelopen maanden ook intensief gedaan. Toch voelden we de noodzaak de peilstok erin te steken en met een extra onderzoek een beeld te krijgen van ondernemend Dinkelland in tijden van corona. En dan met name, welke impact heeft de coronacrisis op onze ondernemers?”, licht wethouder Benno Brand toe over de reden voor het onderzoek.

Het onderzoek

In het onderzoek gaven zesentachtig ondernemers hun mening. In de laatste week van oktober startte de gemeente met het onderzoek. Ondernemers die reageerden, werken voornamelijk in de detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening of bouw. Een derde daarvan is zzp’er, 23 procent beschikt
over twee tot vier werknemers en een kwart doet een beroep op vijf tot twintig werknemers.

Verminderde vraag

De gevolgen van de coronacrisis zijn duidelijk voelbaar voor de ondernemers in de gemeente Dinkelland. Bij meer dan de helft, 64 procent, van de ondernemers verminderde de vraag naar producten of diensten. Ook nam de omzet bij 74 procent van de ondervraagde ondernemers af. Door de verminderde vraag en omzet, richt 53 procent van de ondernemers zich nu op achterstallige klussen en innovatie. Ondanks de teruglopende omzet en verminderde vraag naar producten, gingen er geen bedrijven failliet. Daartegenover staat wel dat ruim driekwart, 76 procent, van de ondervraagde
ondernemers in de afgelopen maanden gebruik maakte van een of meerdere coronaregelingen die de overheid heeft opgesteld. Er werd het vaakst een beroep gedaan op de TOZO. 

Altenatieven

Ondernemers in Dinkelland zijn druk bezig met de zoektocht naar alternatieven. Tijdens de coronacrisis is 52 procent van de ondernemers actiever bezig met social media. Naast die extra activiteiten op social media, zette 32 procent van de ondernemers de stap om een webshop te starten. Ook zoekt men
meer naar samenwerking met andere ondernemers, om op die manier het omzetverlies zoveel mogelijk te beperken. Wethouder Brand is trots op de lokale ondernemers: “De weerbaarheid binnen Dinkelland is groot, waardoor ik er vertrouwen in heb dat de ondernemers toekomstbestendig blijven.”

MKB-vriendelijkste gemeente

Naast het onderzoek dat de gemeente zelf uitvoerde bij de lokale ondernemers naar de gevolgen van de coronacrisis, deden Lexnova en MKB Nederland in 2020 ook weer hun tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente. Belangrijkste aspecten van de gemeente die daarbij worden onderzocht: tevredenheid over de dienstverlening, het imago, communicatie en beleid en de prijs-kwaliteitsverhouding. 

Een stijging van een 6.6 naar een 7.0. In vergelijking met 2018 scoort de gemeente in 2020 hoger qua tevredenheid bij de ondernemers. Dit komt voornamelijk door de goede digitale bereikbaarheid, de duidelijke informatievoorzieningen en de deskundigheid. Een verbeterpunt is de snelheid van
dienstverlening. Meerdere ondernemers vinden dat zaken te traag worden afgehandeld. De gemeente zit als het gaat om vergunningverlening op dit moment met 37 dagen ruim onder de wettelijke doorlooptijd van 56 dagen, doordat zij in een vroegtijdig stadium met de initiatiefnemer om tafel gaan.

72 procent van de ondernemers geeft, in het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis, een voldoende voor de communicatie van de gemeente. Het onderzoek van MKB-Nederland levert een minder uitgesproken mening op. Hierbij geven veel ondernemers aan dat ze niet weten wat ze van de communicatie vinden. Of Dinkelland goed scoort ten opzichte van andere gemeentes is nog even afwachten. MKB-Nederland komt in de loop van 2021 met de volledige ranglijst.
Volg ons