Van de redactie | 30-04-2016
LOSSER - Een echtpaar uit Losser is in het gelijk gesteld in hun strijd tegen geluidsoverlast.

Een autobedrijf aan de Nijverheidsstraat produceert te veel lawaai, waarop een aanwonend echtpaar een bezwaar indiende tegen de uitoefening van deze bedrijfsactiviteiten. Aanvankelijk wees de gemeente het verzoek om handhaving af.

De bezwaarschriftencommissie oordeelde dat het bezwaar toch gegrond is. Naast dat het echtpaar de proceskosten ontvangt van de gemeente zal er nu ook concreet handhaving komen.
Volg ons