Van de redactie | 30-04-2016
LOSSER - In mei staat de zorg centraal op Hallo Losser.

De gemeente werkt samen met de lokale gemeenschapswebsite om aandacht te schenken aan dit thema. De gemeente Losser krijgt momenteel te maken met veel veranderingen in de zorg en welzijn, onder meer door vergrijzing maar ook bezuinigingen.

Concreet schenkt de site extra aandacht aan zorg door onder meer informatie te plaatsen over waar inwoners terecht kunnen met hulpvragen. Naast de gemeente zijn er namelijk ook andere lokale organisaties die kunnen helpen.
Volg ons