Van de redactie | 02-05-2016
LOSSER - Lossernaren krijgen niet langer voorrang op een woning in hun eigen kern.

Woningcorporatie Domijn schaft deze voorrang in de loting af per 1 juli. De dorpsvoorrang werd in 2014 in het leven geroepen voorafgaand aan de sloop en nieuwbouw van de Lelie- en Irisstraat. Dit zorgde voor extra druk op de woningmarkt.

De voorrang zorgde er voor dat inwoners in hun eigen kern konden blijven. Inmiddels is deze noodzaak vervallen.

Daarnaast is er een nieuwe Huisvestingswet, wat uitgaat van vrije vestiging waar men wil. Corporaties en gemeenten mogen hierdoor effectief geen voorrang toepassen.
Volg ons