Van de redactie | 19-05-2016
OLDENZAAL - Een groep van 12 woningen aan de Kleibultweg, Visschedijkweg en Vriendschapsmeerweg in Oldenzaal krijgen mogelijk wel glasvezel.

Dit laat het college van B&W weten naar aanleiding van vragen van de D66-fractie. Cogas liet weten dat er nog geen besluit genomen is over deze woningen.

Deze liggen binnen de bebouwde kom, maar werden op basis van 'geografische grenzen' geclassificeerd als buitengebied, waardoor de bewoners geen aanbod voor glasvezel kregen. De gemeente is formeel geen speler in dit geheel, omdat het al dan niet aanbieden van glasvezel een marktaangelegenheid is.

Cogas werkt nu een plan uit om deze woningen mogelijk toch mee te nemen in de aansluitronde van het buitengebied.
Volg ons