Enschede beste winkelgebied Overijsselwinkelstraat (Foto: moerschy / Pixabay)
Van de redactie | 23-02-2020
ENSCHEDE - Het centrumgebied van Enschede scoort erg goed wat betreft de economische vitaliteit.

Ook Deventer en Zwolle presteren goed op deze belangrijke graadmeter. Onderzoeksbureau Goudappel Coffing onderzocht dit in opdracht van de Provincie Overijssel. Zij keken onder meer naar bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenniveau en de organisatiegraad van 39 Overijsselse centrumgebieden.

Hieruit blijkt verder dat ook middelgrote steden een goed aanbod van voorzieningen hebben.

Er zijn wel verbetermogelijkheden, veelal op het gebied van bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor de fiets en auto. Ook de balans tussen landelijke ketens en kleine lokale ondernemers vergt aandacht.
Volg ons