Akkoord over Sowecotreurwilg OLdenzaal (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 27-03-2020
TWENTE - De zes deelnemende gemeenten in Soweco NV hebben een akkoord bereikt over de toekomstige uitvoering van de begeleiding en plaatsing van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de regio Almelo.

Dit moet voor deze kwetsbare groep meer duidelijkheid bieden. Alle taken die Soweco nu vervult komen vanaf 2021 weer in eigen beheer bij de deelnemende gemeenten.

De groenmedewerkers worden dan in de gemeente waar zij nu werken ingezet in de buitendienst.

Mensen die een beschutte werkplek hebben worden ondergebracht bij een nieuwe stichting, waar Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden in participeren. De ambitie is om deze te vestigen op dezelfde locatie waar Soweco nu zit.

Dit alles moet zorgen voor zo min mogelijk onzekerheid en gewenning bij een al kwetsbare doelgroep.

De gemeenten spreken zelf van een heel constructieve samenwerking om dit zo te realiseren.
Volg ons